Utbildning

Integration av LTU och LSP, Luleå

En samverkansgrupp bestående av Akademiska Hus, Luleå Tekniska Universitet, Luleå Näringsliv, Diös och Luleå kommun bjöd in till parallella uppdrag för att få förslag till hur man kan integrera Campus LTU och Luleå Science Park. De olika delarna ligger på olika sidor av den avskärande Haparandavägen samt ett område för ev dragning av Bothniabanan. Det […]

Integration av LTU och LSP, Luleå Läs mer »

A-huset LTU Luleå

A-huset på Campus LTU var i stort behov av renovering samt hyresgästanpassningar pga omorganisationer och inför omflyttningar. Projektet berörde om,- till-och påbyggnader av hela kvarteret. Under projektet utvecklades programmet så att fler lärosalar och administrativa lokaler tillfördes. Ett café med tillhörande uppehållsytor, studieplatser och uterum planerades också in. Många olika typer av verkstäder, lab, studios

A-huset LTU Luleå Läs mer »

Lindellhallen, Umeå Universitet

Lindellhallen är en påbyggnad av den runda hörsalshallen, som är en viktig entre och mittpunkt i universitetsområdet. Ett högt tak återger hallen dess rätta dignitet. Taket över den befintliga hörsalsbyggnaden blir ett golv för ett “internetcafé” med utsikt över dammen. Höga glasväggar ger genomsikt och exponerar den värdefulla väggmålningen av Lage Lindell. Förbindelsegången från MIT-

Lindellhallen, Umeå Universitet Läs mer »

Bibliotek Umeå Universitet etapp 1

Efter vinst i parallella skissuppdrag våren -99 om en omfattande utbyggnad av biblioteket utfördes en första utbyggnadsetapp 2004-05 med en tillbyggnad och en ombyggnad. Tillbyggnaden skulle störa den pågående verksamheten så lite som möjligt. Stor hänsyn har tagits till det känsliga läget nära Mittorget och dammen. En uppglasad forskarsal annonserar sig mot parken. Fasadmaterial, fönstersättning

Bibliotek Umeå Universitet etapp 1 Läs mer »

LTU Campusplan, Luleå

Tillsammans med Akademiska Hus och Luleå Tekniska Universitet har vi utarbetat en campusplan som skall fungera som vision och utvecklingsprogram för universitetsområdets utbyggnad fram till 2025. Campusområdet började byggas 1972. Det ligger ca 4 km norr om centrala Luleå, och en viktig ambition är att på olika sätt knyta området närmare till staden. Man vill

LTU Campusplan, Luleå Läs mer »

Bibliotek Högskolan i Gävle

Kasernområdet som inrymmer Högskolan i Gävle är av riksintresse. Den nya biblioteksbyggnaden ligger mitt på kaserngården. För att gestaltningsmässigt hantera delningen av kaserngården och mötet med de storskaliga kasernerna har byggnaden getts en kraftigt avvikande form. Den runda byggnaden får karaktären av ditställt föremål och kasernerna kan även fortsättningsvis bilda väggar i det monumentala uterummet.

Bibliotek Högskolan i Gävle Läs mer »