Skolor

Praktiska gymnasiet

Vi har tillsammans med Galären genomfört en hyresgästanpassning för Praktiska Gymnasiet på ett av Luleås bästa lägen, nämligen i de befintliga lokalerna på Kv. Vattenormen 2.Arbetet innebar att tillsammans med Galären och hyresgäst planera och anpassa den befintliga lokalen interiört samt att skapa ett nytt spännande exteriört uttryck som lierar med det befintliga.Vi står för […]

Praktiska gymnasiet Läs mer »

Kunskapsstaden Kiruna

Under arbetsnamnet ”Kunskapsstaden” ska gymnasieskola, lärcentra och kulturskola samlas i en samordnad enhet i det Nya Kiruna, nära Kiruna nya centrum. Ett programarbete och förstudie som genom en öppen och tydlig förankringsprocess ska ligga till grund för ett fortsatt projekt som ska ge väl anpassade lokaler för en samlad effektiv pedagogisk verksamhet. Byggstart är beräknad

Kunskapsstaden Kiruna Läs mer »