Restaurang

Bergströmska gården Luleå

Bergströmska gården, ett av Luleås äldsta hus, har genomgått en kulturhistorisk renovering, fått nytt innehåll samt en välanpassad tillbyggnad. Projektet består av: En huvudbyggnad som renoverats mycket noggrant exteriört. Interiören är en blandning av att ta till vara gamla lösningar och detaljer, frilägga material samt skapa generösa ytor för öppna moderna kontorsmiljöer. En lägre sidobyggnad […]

Bergströmska gården Luleå Läs mer »