Offentliga byggnader

Kiruna Kv 7,8,9

Tre kvarter i Nya Kiruna Centrum med handel, kontor och bostäder. Kvarteren ligger samlade kring den nya gågatan, Torggatan, och innehåller samverkande gallerior i markplan. Parkeringsgarage i källare, dolda inlastningsgator genom respektive kvarter samt väl bearbetade innergårdar ovan handelsvåningen. Kvarteren ges en blandad gestaltning, en stadsbild rik på olikheter.

Kiruna Kv 7,8,9 Läs mer »

Kulturhus Kiruna

Huset innehåller lokaler för bio, teater, konsert, konferens/kongress, stadsbibliotek, konsthall, Ungdomens Hus, restaurang, cafe, butiker. Vi föreslår ett rationellt, tydligt organiserat, lättarbetat och flexibelt kulturhus där verksamheten står i fokus. I kontrast till det runda stadshuset intill har vårt hus en strikt rektangulär form, som följer kvartersgränserna. Det samspelar med torget med en uteservering och

Kulturhus Kiruna Läs mer »

Leos Lekland

Leos Lekland startade sitt koncept i Luleå med ett stort lekland och restaurang. 2008 startade Leos Leklands samarbete med Tirsén & Aili, vi har tillsammans ritad lekland i Sverige, Norge, Danmark, Finland och nu även i Tyskland. Vi har skissat och ritat på ca 80 lekland varav 42 är byggda.

Leos Lekland Läs mer »

Räddningstjänsten Kiruna

De befintliga lokalerna för Räddningstjänsten, som är byggda under 1990-talet, ligger i ett område som påverkas av gruvdriften. Räddningstjänsten och Skoltransporter får nya lokaler nära Kiruna nya centrum som en följd av stadsomvandlingen. En mellanliggande huskropp innehållande huvudentré, utbildningslokaler, omklädnings- och tvättrum, administrativa- och personallokaler knyter ihop och samordnar Räddningstjänst och Skoltransporter såväl fysiskt som

Räddningstjänsten Kiruna Läs mer »

Kulturen Hus Luleå

Kulturens Hus innehåller stadsbibliotek, konsthall, två konsertsalar, konferenslokaler, restaurang och lokaler för Norrbottensmusiken. Hösten 2003 utlyste kommunen en arkitekttävling med hjälp av Sveriges Arkitekters tävlingsservice. Efter en öppen prekvalificering inom EU- området inbjöds nio arkitektföretag att lämna förslag till utformning. Fem av kontoren var svenska, Tirsén & Aili Arkitekter det enda från Luleå. Läget i

Kulturen Hus Luleå Läs mer »

Sambiblioteket Härnösand

Sambiblioteket är resultatet av en allmän arkitekttävling 1996. Länsbiblioteket, stadsbiblioteket och Mitthögskolans bibiliotek har sammanförts i en gemensam byggnad. Enligt tävlingsprogrammet ska byggnaden vara en länk mellan högskolan och stadens centrum. Biblioteket ska bli en mötesplats för staden och högskolan och framstå som en byggnad av hög rang, som visar den stora vikt som biblioteket

Sambiblioteket Härnösand Läs mer »

Laponiaporten, Porjus

Byggnaden ersätter en äldre ”byastuga” med samlingssal, biograf mm och ska dessutom tjäna som turistmottagning med butik och naturinformation om det närbelägna Laponia. Huset ligger i blickfånget när man kör in i Porjus söderifrån. Silhuetten är inspirerad av den välkända Skjerfeklippan vid Rapadalen i Sarek. Formen är också gjord för att ge optimala förutsättningar för

Laponiaporten, Porjus Läs mer »