Kontor

Integration av LTU och LSP, Luleå

En samverkansgrupp bestående av Akademiska Hus, Luleå Tekniska Universitet, Luleå Näringsliv, Diös och Luleå kommun bjöd in till parallella uppdrag för att få förslag till hur man kan integrera Campus LTU och Luleå Science Park. De olika delarna ligger på olika sidor av den avskärande Haparandavägen samt ett område för ev dragning av Bothniabanan. Det […]

Integration av LTU och LSP, Luleå Läs mer »

Luleå Energi Huvudkontor

Luleå Energi har genom två etapper nu samlat sina tidigare utspridda verksamheter till nybyggda lokaler i Porsödalen: Första etappen var verkstads-, förråds- och upplagsdelarna. I den andra etappen byggdes nytt huvudkontor mm. I den nya kontorsbyggnaden samlas ca 100 arbetsplatser runt en sammanhållande ljusgård med samvaro- och caféytor. Den nya kontorsdelen länkas ihop med den

Luleå Energi Huvudkontor Läs mer »

Kv Trasten Luleå

För att möta hyresgästkrav på större lokalarea samt stadens idéer för att utveckla centrumhalvön har Tirsén & Aili Arkitekter för fastighetsägaren tagit fram påbyggnadsskisser som förutom mer area skapar ett landmärke i västra delen av centrum. Påbyggnaden kan nyttjas till kontor alternativt bostäder.

Kv Trasten Luleå Läs mer »

Trafikverket Luleå

Vintern 2013 stod Trafikverkets nya lokaler i Luleå klara för den sista etappens inflyttning. Norrportens två kontorsbyggnader från tidigt 90-tal – ursprungligen ritade av kontorets Bengt Aili – binds samman av en nytillkommen glasad, transparant länkbyggnad innehållande konferensutrymmen och matsal för de 400 personer som har sin arbetsplats här. I projektet med samlokalisering och övergång

Trafikverket Luleå Läs mer »

Vattenfall Umeå

Kv Tyr i Umeå ” Vattenfallshuset” Byggnaderna anpassades för hyresgästend behov av ett aktivitetsbaserad verksamhet samt kompletterades med en inbyggd gård som numer ingår i kontorsytan.Total åtgärdsyta ca8500m2.

Vattenfall Umeå Läs mer »

Akademiska Hus Uppsala

“I sin inbjudan till parallellskissningen skrev Akademiska Hus: “Målsättningen med vårt nya kontor är att skapa en kreativ och rationell arbetsmiljö för vår egen personal. Huset skall också spegla vår kunskap i produktion av lokaler som ger möjligheter till goda arbetsmiljöer. Gestaltningen skall vara måttfull och flärdfri men gärna visa nya tekniska lösningar och vara

Akademiska Hus Uppsala Läs mer »

Kv Ankan Luleå

En gammal mörk och sunkig lagerlokal i souterrängplan har omvandlats till moderna, tuffa och funktionella kontorslokaler. Med stora glasytor mot södra hamnen och fjärden fås bra ljusinsläpp och fantastisk utsikt. Paus- och fikautrymmen har lagts längst fram mot de mycket ljusa delarna med arbetsplatser inne i lokalerna med indirekt ljus för bra arbetsmiljö. En profilskapande

Kv Ankan Luleå Läs mer »