Bostäder

Bergviken trygghetsboende

Nybyggnad av trygghetsboende med inglasad vinterträdgård. En markanvisningstävling där inspiration till gestaltning, både form och kulör, har hämtats från platsen och den tidigare bergviksskolan. Trygghetsboendet och vinterträdgården inrymmer 133 nya lägenheter, restaurang samt attraktiva gemensamhetsytor.

Bergviken trygghetsboende Läs mer »

Kiruna Kv 7,8,9

Tre kvarter i Nya Kiruna Centrum med handel, kontor och bostäder. Kvarteren ligger samlade kring den nya gågatan, Torggatan, och innehåller samverkande gallerior i markplan. Parkeringsgarage i källare, dolda inlastningsgator genom respektive kvarter samt väl bearbetade innergårdar ovan handelsvåningen. Kvarteren ges en blandad gestaltning, en stadsbild rik på olikheter.

Kiruna Kv 7,8,9 Läs mer »

BRF Arenan Luleå

Brf Arenan är den avslutande etappen av höghusbebyggelsen på Lulsundsberget. HSB i Luleå bygger 98 lägenheter i två punkthus med 16 respektive 10 våningar. Lägenheterna har rymliga, inglasade uterum åt söder med en magnifik utsikt över centrala Luleå och skärgården. Överst tronar fyra etagelägenheter med egen bastu. Fasader i mörkt tegel med cederträ mot uterummen.

BRF Arenan Luleå Läs mer »

Trygghetsboende Kv Torsken Luleå

Torsken är ett centralt kvarter i Luleå. Galären i Luleå har tagit ett helhetsgrepp på den östra delen av kvarteret som ligger mot den aktiva Storgatan med affärer och busstation, den lugnare Köpmangatan samt mot Hermelinsgatan med utsikt över parken Floras kulle. Projektet består av två befintliga byggnader längs Storgatan och Hermelinsgatan som berörs av

Trygghetsboende Kv Torsken Luleå Läs mer »

Kv Tjädern Luleå

Ett bostadsprojekt med fantastiskt läge mot Norra Hamnen i Luleå centrum. Fastighetsbolaget Diös vill riva det befintliga p-huset för att bygga ca 100 nya lägenheter. Ett 13-våningshus blir ny profilbyggnad. Diös tänker sig en kombination av nybyggnad och påbyggnad på befintliga byggnader mot Storgatan och Nygatan. Mot Storgatan skulle huset bli totalt fem våningar högt,

Kv Tjädern Luleå Läs mer »

Kv Hägern Luleå

En bunkerliknande kontorsbyggnad från 70-talet fick för några år sedan en omfattande ansiktslyftning som skapade moderna kontorsmiljöer såväl interiört som exteriört Projektet på Varvet i Luleå har fortsatt när Galären satsar på att utöka sitt bostadsbestånd med ca 90 nya lägenheter genom påbyggnad samt en 13 våningars anslutande nybyggnad. I lägenheterna av varierande storlek anpassas

Kv Hägern Luleå Läs mer »

Kv Kikaren, Luleå

Kv Kikaren är ett av sex kvarter med olika byggherrar som ingår i första utbyggnadsetappen av Kronandalen i Luleå. Vi ritar åt HSB/NCC. Förslaget följer detaljplanen med bostadshus i 4 våningar + inredd vind. Fasader i kvartersgräns mot gatan. Det innehåller 73 lägenheter om 1 ½ rk – 5 rk med förråd i källarvåningen och

Kv Kikaren, Luleå Läs mer »

Kv Gersen Luleå

Flera bostadshus i kvarteret Gersen i centrala Luleå har under ett antal år genomgått en förädlingsprocess genom påbyggnader och renovering. Det senaste för att förädla kvarteret ytterligare är ett infill projekt som skapar fler lägenheter i attraktivt läge samt tar hand om gårdsmiljön på ett effektivt och intressant sätt. I gavelläget på kvarteret mot söder

Kv Gersen Luleå Läs mer »

Trygghetsboende Bergviken Luleå

Rivningen av Bergviksskolan blev en resurs för bostadsområdet Bergviken med mycket centralt placerade tomter för andra ändamål. Den ena halvan har bebyggts med ett äldreboende. På den kvarvarande tomten har Tirsén & Aili Arkitekter tillsammans med fastighetsbolager Galären planerat och ritat ett trygghetsboende. Det innehåller specialanpassade lägenheter med hög tillgänglighet. Lägenheterna ligger i ett “U”

Trygghetsboende Bergviken Luleå Läs mer »